Gmail wlamanie

Encyklopedia dla hakerów, crackerów, hobbistów bezpieczeństwa. Czytaj bądź pisz jak Ci się nudzi :)!
Regulamin forum
-Jeżeli chcesz coś wkleić pamiętaj o poszanowaniu autora treści. Wskazane jest podanie źródła informacji.
-Zawsze cytaty oznaczaj tagiem [quote].
Coconut
Posty: 2
Rejestracja: 20 lis 2016, 20:18

Gmail wlamanie

Post autor: Coconut »

Witam. Mam problem z gmail może ktoś jest w stanie mi pomoc. A mianowicie trzy lata temu ktoś włamał lub zalogował sie z innego komputera niż mój na mojego maila i wykradł a raczej skopiował wszystkie moje maile. Znalazłem takze dziwnego maila "pustego" wysłanego od siebie do mojego znajomego. Nigdy nic takiego mu nie wysyłałem dlatego domyśliłem sie ze coś jest nie tak. Wiem to bo zaufana osoba powiedziała mi to. Czy jestem w stanie udowodnić to zdarzenie nie chciał bym bezkarnie kogoś oskarżać choć mam pewne podejrzenia. Czy jest to możliwe po tak długim czasie i jak sie do tego zabrać. Słyszałem ze Google kasuje logi po 24 miesiącach wiec policja nie wiele pomoże.
Awatar użytkownika
MrBAD0094
Posty: 62
Rejestracja: 11 lis 2016, 19:58

Re: Gmail wlamanie

Post autor: MrBAD0094 »

Kopiuje z shotboxa, żeby dla innych zostało :P

Nawet na drugi dzien sam nic nikomu nie udowodnisz, ponieważ nie zlokalizukesz IP
ISP, ma obowiązek trzymać logi (o ile dobrze pamiętam) przez rok, więc raczej i policją Ci nic nie pomoże.

EDIT
Co do następnego pytania -
Przeczytaj kto to jest ISP,... co Ci z tego że będziesz miał IP jak w tablicach już nie mają ID?
Poza tym, raczej niska szkodliwość społeczna i nikt się tym nie zainteresuje.
Zainteresowany Informatyką śledczą i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych oraz informatycznych.

Remember, remember the fifth of November
The Gunpowder Treason and Plot
I see of no reason,
Why Gunpowder Treason
Should ever be forgot...
4dm1n
Site Admin
Posty: 19
Rejestracja: 01 kwie 2015, 21:11
Kontakt:

Re: Gmail wlamanie

Post autor: 4dm1n »

Art. 180a. Obowiązek zatrzymywania, przechowywania, udostępniania i ochrony danych
1. Z zastrzeżeniem art. 180c dane objęte obowiązkiem zatrzymania i przechowywania ust. 2 pkt 2, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na własny koszt:
1) zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c dane objęte obowiązkiem zatrzymania i przechowywania, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) udostępniać dane, o których mowa w pkt 1, uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych;
3) chronić dane, o których mowa w pkt 1, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, zgodnie z przepisami art 159-175a i art. 180e środki techniczne i organizacyjne dla realizacji obowiązków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wykonany, jeżeli operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w przypadku zaprzestania działalności telekomunikacyjnej, przekaże dane do dalszego przechowywania, udostępniania oraz ochrony innemu operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
3. Jeżeli ogłoszono upadłość operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, upadły operator lub dostawca ma obowiązek przekazania danych, o których mowa w ust. 1, do dalszego przechowywania, udostępniania oraz ochrony Prezesowi UKE.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania Prezesowi UKE danych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób udostępniania przez Prezesa UKE tych danych podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w celu zapewnienia realizacji zadań przez te podmioty.
5. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają dane dotyczące połączeń zrealizowanych i nieudanych prób połączeń, o których mowa w art. 159 tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych ust. 1 pkt 5.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany w sposób, który nie powoduje ujawniania przekazu telekomunikacyjnego.
7. Udostępnianie danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić za pomocą sieci telekomunikacyjnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 180d. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia
warunków dostępu i utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom, a
także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych przez
siebie danych, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i 3–5, w art. 161 oraz w art. 179
ust. 9, związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy
zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych
Art. 180c.
1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a ust. 1, objęte są dane niezbędne do:
1) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
użytkownika końcowego:
a) inicjującego połączenie,
b) do którego kierowane jest połączenie;
2) określenia:
a) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
b) rodzaju połączenia,
c) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
Zgłoś na Policje jeśli jakąkolwiek miało to szkodliwość. Adres IP również często w nagłówkach wiadomości jest dołączony, jednak bez papierka z prokuratury nawet Policja nie otrzyma danych osobowych klienta operatora. Innego wyjścia nie ma. Poza tym mówisz że podejrzewasz kto to, a osoba na nośnikach może posiadać zarchiwizowane te wiadomości i byłby to dowód w sprawie.
Coconut
Posty: 2
Rejestracja: 20 lis 2016, 20:18

Re: Gmail wlamanie

Post autor: Coconut »

Cauliflower kiszka skoro sytuacja miała miejsce 3 lata temu a operator przechowuje logi tylko 12 miesięcy. Co z tego ze jest IP w nagłówku jak nie ma logow.
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: Gmail wlamanie

Post autor: F3nix »

Przeczytałem jeszcze raz to co napisałeś i powiem Ci tak. Od podejrzeń nikt nawet sprawy nie rozpocząłby nawet, jeśli byłoby to wczoraj. Nawet jeśli zeznawałaby zaufana osoba lub mąż stanu - to nic nie zmieni. Całkowicie pusty e-mail można wysłać przypadkiem i wielokrotnie i mi się to zdarzyło. To również nie jest dowód w sprawie. Kolejna sprawa, że się zapewne już przedawniło po 3 latach.

No przecież sam mówisz, że wysłał pustego maila to do czego Ci są potrzebne logi? Musisz go pobrać na dysk z wiadomości wysłanych i otworzyć za pomocą notatnika. Prawdopodobnie tam znajdziesz adres IP nadawcy i przeglądarkę. Jako, że adres IP możesz mieć zmienny to kolejna rzecz której nie udowodnisz: czy to byłeś ty, czy też nie.
ODPOWIEDZ